sv
SEK
0
Inga produkter i kundvagnen.
Rensa
0.00 kr
Köp
Integritetspolicy

Odenssnus AB – Behandling av personuppgifter

 

Denna dag 20180525, har följande policy upprättats:

 

Syfte

 

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter.

 

Bakgrund

 

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

 

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna utföra dina beställningar hos oss, ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund och marknadsanalyser.

 

Riktlinjer

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar.

 

Namn
Personnummer
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Födelsedatum
IP-adress

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

 

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Det gör vi i samband med att du beställer varor från oss. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 

Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
Uppgifter från offentliga register

 

Du kan när som helst återkalla dina uppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

 

Vi har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter skall hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom organisationen som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter gentemot dig skall ha tillgång till dem.

 

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

 

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

 

Vi lämnar bara ut dina personuppgifter till tredje part för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

 

Fakturabetalningar hanteras av Klarna AB, kortbetalningar av Nets Sweden AB. Kortbetalningar tas emot av och kommer upp som ”Scandinavian Premium Tobacco Manufacturing AB” på kortkonto.

 

Ansvar

 

Odenssnus AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas till vara.

 

Odenssnus AB Org.-Nr 556931-0021